Зареждане

E-DYS-LEARN

Проектът Е-Dys-Learn е финансиран по програма Еразъм + чрез Центъра за развитие на човешките ресурси – България. Координатор на проекта е Асоциация Дислексия – България. Партньори са Университета в Амасия, Турция, Университет за социални науки – гр.Лодз, Полша; Университетът в Клайпеда, Литва и Асоциация на специалните педагози, Латвия. Сред основните цели на проекта са: предоставяне на информация на бъдещите начални учители, както и на младите учители по отношение на обучителните затруднения и учебната среда, подходяща за учениците с трудности в ученето подобряване на уменията им за работа с ученици с обучителни затруднения в условията на масовото училище информиране на бъдещите и на младите учители за възможностите, които технологиите предоставят за модифициране на учебната среда подобряване на уменията на бъдещите и на младите учители за използване на технологиите за създаване на дигитални учебни материали В резултат на работата по проекта ще бъдат разработени Ръководство и онлайн курс, предназначени за бъдещи начални учители и млади учители, които са в началото на своята педагогическа кариера.

  • java img
  • java img
  • java img
  • java img
  • java img
  • java img