Зареждане
 • Men slide img

  • КАКВО Представлява E-DYS-LEARN?
  • - e-Dys-Learn целѝ
  • - Да предостави на бъдещите учители, както и на тези, които са в началото на своята педагогическа кариера, знания за обучителните затруднения, с които се сблъскват някои от учениците и каква учебна среда те биха могли да им предоставят.
  • - Да повиши педагогическите компетенции на бъдещите и младите учители по отношение на работата с деца със затруднения в ученето.
  • - Да запознае бъдещите и младите учители с възможностите, които технологиите предоставят за образователна подкрепа на учениците със специфични обучителни затруднения.
  • -Да запознае бъдещите и младите учители с някои от най-подходящите приложения и как те биха могли да ги използват за създаване на подходяща образователна среда.

 • Wristwatch slide img

  • КАКВО Представлява E-DYS-LEARN?
  • - E-DYS-LEARN - Erasmus+ - KA203 – Стратегическо партньорство в сферата на висшето образование
  • - Проектът E-DYS-LEARN е 2-годишен, с координатор Асоциация Дислексия - България

 • Men slide img
 • Men slide img
 • Men slide img

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ & НОВИНИ

3st Newsletter of th..

The third bulletin of the project has been publish..…

Read more

Third Face-to-Face M..

The third face-to-face meeting of the project, e-d..…

Read more

LTTA was held in Ama..

Learning Teaching Training Activity (LTTA) organiz..…

Read more

Kick - Off Meeting

The kick-off meeting of the e-dys-learn project wa..…

Read more

2nd Online Meeting

The second online meeting focused on discussing th..…

Read more

3rd Online Meeting

During the meeting the partners presented the firs..…

Read more
 • java img
 • java img
 • java img
 • java img
 • java img
 • java img