Зареждане
 • Men slide img

  • КАКВО Представлява E-DYS-LEARN?
  • - e-Dys-Learn целѝ
  • - Да предостави на бъдещите учители, както и на тези, които са в началото на своята педагогическа кариера, знания за обучителните затруднения, с които се сблъскват някои от учениците и каква учебна среда те биха могли да им предоставят.
  • - Да повиши педагогическите компетенции на бъдещите и младите учители по отношение на работата с деца със затруднения в ученето.
  • - Да запознае бъдещите и младите учители с възможностите, които технологиите предоставят за образователна подкрепа на учениците със специфични обучителни затруднения.
  • -Да запознае бъдещите и младите учители с някои от най-подходящите приложения и как те биха могли да ги използват за създаване на подходяща образователна среда.

 • Wristwatch slide img

  • КАКВО Представлява E-DYS-LEARN?
  • - E-DYS-LEARN - Erasmus+ - KA203 – Стратегическо партньорство в сферата на висшето образование
  • - Проектът E-DYS-LEARN е 2-годишен, с координатор Асоциация Дислексия - България

 • Men slide img
 • Men slide img
 • Men slide img

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ & НОВИНИ

Final Conference in ..

Read more

FOURTH FACE-TO-FACE ..

Read more

Kick - Off Meeting

The kick-off meeting of the e-dys-learn project wa..…

Read more

LTTA was held in Ama..

Learning Teaching Training Activity (LTTA) organiz..…

Read more

Third Face-to-Face M..

The third face-to-face meeting of the project, e-d..…

Read more

Second Face-to-Face ..

Read more
 • java img
 • java img
 • java img
 • java img
 • java img
 • java img