Зареждане

ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Ръководството е предназначено за бъдещите начални учители, както и за млади учители, които са в началото на своята педагогическа кариера. То цели да обогати знанията на бъдещите педагози за обучителните трудности и техните дигитални компетентности. Първата част на ръководството информация за различните нарушения в уменията за учене, техните характеристики и проявления, както и съвети за обучението на учениците със затруднения в ученето. Във втората част се съдържа информация за това как новите технологии (като например добавената реалност и виртуалната реалност) могат да се използват в обучението на деца с обучителни затруднения.

Download_en Download_tr Download_pl Download_bg Download_lv Download_lt

ОНЛАЙН КУРС ЗА БЪДЕЩИ И МЛАДИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

В рамките на проекта е разработена платформа за електронно обучение, в която бъдещите учители и тези, които са в началото на педагогическата си кариера могат да получат знания за обучителните затруднения, за новите технологии и как да използват тези технологии в образователна среда. Платформата е разработена така, че да може да се ползва както на мобилни устройства, така и на компютри, в зависимост от предпочитанията на учителите в процеса на обучение.

Login & Sign Up