Yükleniyor

e-Dys-Learn

e-Dys-Learn projesi Bulgaristan'dan DABG (Sdruzhenie "Asociaia Dyslexia - Bulgaria") koordinasyonunda, Türkiye (Amasya Üniversitesi), Polonya (Spoleczna Akademia Nauk), Litvanya (Klaipeda Üniversitesi) ve Letonya (Latvijas Speciālo pedagogu asociācija (LSpecPA))’nın bulunduğu 5 ortak tarafından gerçekleştirilen 2 yıllık bir projedir. Öğretmen adaylarına öğrenme güçlüğünün ne olduğu ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilere nasıl bir öğrenme ortamı sağlamaları gerektiği konusunda destek olmak, öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerinin yanı sıra öğrenme güçlükleri konusunda farkındalıklarını geliştirmek, öğretmen adaylarını öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere sağlayabilecekleri öğrenme ortamları hakkında bilgilendirmek, öğretmen adaylarına bu ortamlarda teknolojinin nasıl kullanılacağını göstermek ve öğrenme ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesi sırasında öğretmen adaylarının ihtiyaç duydukları teknolojik araçlarla ilgili deneyimlerini desteklemektir. Bu doğrultuda proje sonunda ilkokul öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü ve dijital yeterliklere ilişkin bilgi eksikliklerini gidermek için eğitmen el kitabı ve e-öğrenme kursu geliştirilecektir. Proje ile ilgili gelişmeleri “edyslearn” isimli Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarımızdan ve “edyslearn.com” internet sitemizden takip edebilirsiniz.

  • java img
  • java img
  • java img
  • java img
  • java img
  • java img